ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

és

a www.xlxbox.com Weboldal használatához

Hatályos: 2019. december 19. napjától

 

Tájékoztatjuk, hogy az www.xlxbox.com domainen működő weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatával Ön mint Vásárló elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a Weboldalat, ha a jelen felhasználási feltételeket megismerte, és azokat maradéktalanul elfogadja!

A Weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető) a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a Weboldalon közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a Weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. Bármely Vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a már korábban létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Tartalom, fejezetek:

1.         Általános rendelkezések

2.         A vásárlás menete, a szerződés létrejötte

3.         Kellékszavatossági felelősség kizárása

4.         A felelősség korlátozása

5.         Szerzői jog

6.         Hírlevél

7.         Panaszügyintézés

8.         Egyebek

9.         Felhasználási feltételek elfogadása

 

 1. Általános rendelkezések
  1. A jelen felhasználási és általános szerződési feltételek a nagykereskedelmi forgalom keretében történő vásárlásra vonatkoznak. Az oldalon Vásárló nagykereskedők nem minősülnek fogyasztónak, ezért rájuk a fogyasztókra irányadó szabályok nem alkalmazandóak.
  2. Az Üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:
 • Név: WOOWW LTD
 • Székhely, levelezési cím, ügyfélszolgálat, személyes átvétel és ügyintézés: 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, Anglia.
 • E-mail: rendeles@xlxbox.com
 • Telefon:+36706790024 …
 • Nyilvántartást vezető hatóság: Companies House, United Kingdom
 • Nyilvántartási szám: 11784561
 • Szerződés nyelve: magyar, a szerződést az üzemeltető iktatja
  1. Az Üzemeltető tárhelyszolgáltatójának adatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: BlazeArts Kft.

Elérhetőség: https://www.forpsi.hu; (+36) 1 610 5506; admin@forbsi.hu

Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8.

  1. A Weboldal megtekintésével, illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Weboldal használója között. Ön mint a Weboldal használója (a továbbiakban: Vásárló) köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a Weboldalon vásárlást nem eszközölhet.
  2. A Weboldal használata, valamint a Weboldal által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően használja fel.
  3. A Felek megállapodnak, hogy a vásárló nem jogosult elállni a leadott megrendeléstől, az adott megrendelés vonatkozásában létrejött egyedi szerződést nem jogosult felmondani.

 

 1. A vásárlás menete, a szerződés létrejötte
  1. Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Weboldalon történő vásárlás esetén adásvételi szerződés jön létre a Vásárló mint vevő és a termék értékesítője (ROM POWER ENERGY DRINKS SRL; Strada Croitorilor 7, Odorheiu Secuiesc 535600, Románia) mint Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók.
  2. A megrendelés e-mailben adható le a rendeles@xlxbox.com címen, a megrendelő adatainak, a szállítási címnek, a megrendelni kívánt termékeknek és a megrendelendő darabszámnak a megjelölésével.
  3. A Weboldal 1 napon belül e-mailben elfogadja a vásárló megrendelését, ennek hiányában a Vásárló mentesül vételi ajánlati kötöttsége alól. A rendelés leadását követően küldött „visszaigazoló email” vagy automatikusan küldött jelzés, ami a Vásárló megkeresését igazolja vissza, nem tekinthető a jelen pont szerinti elfogadásnak. A visszaigazolásban az Eladó tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a megrendelt mennyiségű termék raktárkészleten van-e, illetve milyen mennyiséget tud szállítani és milyen határidővel, valamint a szállítási költségekről.
  4. A Vásárló köteles 1 napon belül elfogadni a visszaigazolásban megjelölt adatokkal a megrendelést, ellenkező esetben az Eladó ajánlati kötöttsége megszűnik és nem köteles teljesíteni a leadott megrendelést.
  5. A visszaigazolás elfogadását követően a Vásárló köteles 48 órán belül megfizetni az Eladó részére a kötelezettségvállalás megerősítéseként a megrendelési összeg 25%-át mint foglalót. A foglaló a vételárba beszámít. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár.
  6. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a Vásárló elfogadja. A szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően a jelen ÁSZF és a visszaigazolt és mindkét fél által kölcsönösen elfogadott megrendelés feltételei szerint jön létre az Eladó és a Vásárló között.
  7. A megrendeléseket az Üzemeletető automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti. A szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései.
  8. A Felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a Vásárló közötti, a Vásárló megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.
  9. Magyarországon kívül az Eladó nem szállít, a Weboldalon keresztül az ilyen szállítási címre vonatkozóan leadott megrendelések teljesítését az Eladó megtagadja.
  10. A megrendelést az Eladó csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vásárló az adatait maradéktalanul és helyesen megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Weboldal felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vásárlót terheli.
  11. Adatbeviteli hibák javításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására e-mailben van lehetőség. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell a fentiekben megjelölt email címen.
  12. Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a Weboldal rendszere külön megrendelésként kezel, így előfordulhat, hogy az egymás után közvetlenül, azonos vásárlónak és címre leadott megrendelések is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. Ha már leadta megrendelését, de a szállítmányt újabb termékekkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, így – a megrendelés státuszától függően, azaz a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően – még módosítható a megrendelés.
  13. A Weboldalon feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Weboldalon szereplő termékképek tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek.
  14. Az Eladó a jelen ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles a Vásárló által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni.
  15. A Vásárló köteles a terméket a megrendeléskor megadott címen átvenni, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) a jelen ÁSZF-ben és az egyedi megrendelésben szereplő feltételek szerint megfizetni.
  16. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy egyes megrendeléseket ne fogadjon el, ebben az esetben nem jön létre szerződés a Felek között.
  17. A vevő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és a szállítólevelet aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. Mennyiségi, illetve sérültség miatti reklamáció akkor fogadható el aggálytalanul, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.
  18. A kiszállítás munkanaponként 8-17 óra között történik. A vásárló köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető.
  19. A termékek feletti tulajdonjog a termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló termék vételárát hiánytalanul megfizette.
 2. Kellékszavatossági felelősség kizárása
  1. Az Üzemeltető és az Eladó kifejezetten felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a Weboldalon visszáru értékesítése történik nagy tételben. A visszárut korábban más vevők küldték vissza, változó okokból. Ennek megfelelően a termékek csomagolása bontott, továbbá a termék sérült, illetve hibás lehet. Az Eladó nem vizsgálja a termékeket értékesítés előtt. A Felek a termékek vonatkozásában ennek megfelelően az Üzemeltető és az Eladó kellékszavatossági és kártérítési felelősségét kifejezetten kizárják, megállapodnak, hogy a Vásárló a termékek hibái miatt nem érvényesít ilyen igényt velük szemben.
 1. A felelősség korlátozása
  1. A Weboldalon előfordulhatnak elírások, így téves ármegjelölések, a közzétett adatokért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, fenntartja a jogot, hogy ilyen esetben ne fogadja el a megrendelést és ne kössön szerződést, illetőleg a szerződés megkötése esetén attól elálljon.
  2. Az egyes termékek színeit a Vásárló számítógépe a valóságtól eltérően jelenítheti meg, így a színek teljes egyezőségéért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. 
  3. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.
  4. A Weboldal semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

• Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

• Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.

• Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

• Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.

• Bármely szoftver nem megfelelő működése.

• Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

  1. A Weboldal nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Weboldal áruházhoz való csatlakozás, a Weboldal megtekintése miatt következett be.
  2. Vásárló teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Weboldalon történő közzétételéből eredő károkért. Az Üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
 1. Szerzői jog
  1. A Weboldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, védjegy, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Weboldal üzemeltetőjét illetik meg, ezeket a jogokat az Üzemeltető fenntartja. Különösen tilos a Weboldalból letöltött tartalmat a Weboldalon történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A Weboldal szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Weboldal használatával a Vásárló elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.
  2. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Weboldal használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely Vásárló vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.
  3. Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Üzemeltetőt ért érdeksérelem esetén az Üzemeltető jogosult a Vásárló regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről az Üzemeltető nem köteles értesíteni a Vásárlót.
  4. A Weboldal vagy annak bármely része más domainen például keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.
  5. Az a weboldal, amelyen a Weboldalra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Weboldal üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Weboldal valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Weboldalról. A Weboldal minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Weboldal hírnevének és érdekeinek.
 2. Hírlevél
  1. A Vásárlóknak módjuk van a regisztrációjuk alkalmával, illetve később, az oldal használata során az Üzemeltető hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a Vásárló kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott email címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra az Üzemeltető által meghatározott időközönként.
  2. A hírlevélről a Vásárló bármikor leiratkozhat.
 3. Panaszügyintézés
  1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím a fentiekben került megjelölésre.
  2. A Vásárló panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be a Weboldal elérhetőségein. Nem minősül panasznak, ha a Vásárló a Weboldal működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.
  3. A Weboldal a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Weboldal a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a Vásárlónak átadja, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.
  4. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Weboldal – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Weboldal egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Weboldal csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a Vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Weboldal által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

 

 1. Egyebek
  1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését bíróság érvénytelennek találja, az érvénytelenség nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét, azok továbbra is érvényesek maradnak.  
  2. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform, amely jogviták rendezésére használható, elérhető az alábbi linken: http://ec.europa.eu/odr , a platform használatának feltételeivel együtt.

 

 1. Felhasználási feltételek elfogadása

A Weboldal használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.